Creació
de
nous
productes
o
serveis

Si busques resultats diferents, no facis sempre el mateix.

Estratègia
Estratègia